Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “điều khoản sử dụng”) sẽ quy định về việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ website HomeMarry.

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Bằng việc sử dụng bất kì thông tin gì từ HomeMarry.com, đặt hàng hay truy cập bài viết, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng mà HomeMarry đưa ra dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất cứ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật nào của HomeMarry hay không đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, vui lòng dừng việc truy cập website HomeMarry.com ngay lập tức.

2. Truy cập HomeMarry.com

HomeMarry bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kì dịch vụ, thông tin nào mà chúng tôi đã cung cấp mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của website, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một số thông tin nhất định như đường link, password.

Nếu bạn được cung cấp tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kì thông tin nào khác để truy cập thông tin trên website HomeMarry, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này và không được tiết lộ cho bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kì người nào khác để truy cập và các dịch vụ, thông tin của website. Ngoài ra, bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên, mật khẩu của bạn.

HomeMarry có quyền vô hiệu hóa bất kì tên người dùng, mật khẩu vào bất kì lúc nào theo quy định của website mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của HomeMarry cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên website HomeMarry mà không được sự cho phép của chúng tôi. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý đúng theo luật định.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu HomeMarry, HomeMarry.com mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Các thương hiệu, biểu tượng của bên thứ 3 xuất hiện trên website không nhất thiết chỉ ra bất kì sự liên kết nào của các bên thứ 3 đó với HomeMarry.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của HomeMarry cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của HomeMarry cho bất kì hành vi và mục đích sai pháp luật nào.

6. Đóng góp của thành viên

Dưới mỗi bài viết, post, page của HomeMarry đều có phần comment, tương tác cho phép độc giả đóng góp ý kiến truyền tải nội dung cũng như đánh giá của khách hàng về bài viết. Chúng tôi có quyền không đăng tải comment nếu đó là comment chửi bới, đe dọa hoặc ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm cá nhân...

7. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kì và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

8. Vi phạm bản quyền

HomeMarry coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về vi phạm bản quyền theo đúng quy định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kì thông tin nào trên website HomeMarry là vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ những thông tin này ngay bằng cách gửi thông báo hoặc liên hệ với chúng tôi tại đây.

9. Thông tin

Các thông tin có sẵn hoặc thông qua dịch vụ của HomeMarry được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. HomeMarry có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh nhưng phải chính xác.

Bất kì thông tin nào chúng tôi cung cấp trên website HomeMarry.com có thể được thay đổi vào bất kì thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

10. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, HomeMarry sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kì người/ bên thứ 3 nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng hoặc dịch vụ của HomeMarry.

HomeMarry xin trân trọng cảm ơn quý vị độc giả!